Przejdź do treści

Spotkanie z Dyrektorem Pedro

Dyrektor cyrku pedro

Żonglerka to przed wszystkim aktywność rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną do nauki czytania i pisania oraz równowagę, zwinność i refleks. Aktywizuje pracę obu półkul mózgowych, co wspomaga i pobudza rozwój szeregu czynników inwencji twórczej i ekspresji ruchowej. Ćwiczy i rozwija spostrzegawczość i zapamiętywanie. Uczy cierpliwości, dokładności i precyzji. Kształtuje zachowania i postawy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, sprzyja samorealizacji. Zwiększa pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz akceptacji u innych. Poza tym pomaga w terapii dzieci dyslektycznych, z zaburzeniami mowy, a także cierpiących na nadpobudliwość i ADHD. Pozwala na zmniejszenie napięcia, przełamywanie onieśmielenia oraz barier dystansu fizycznego. Ponadto ma walory integrujące i Jest także doskonałą metodą stanowiącą wsparcie dla seniorów, poprzez ćwiczenia motoryczne stymulujące i pobudzające aktywność mózgu.

Prowadzone badania na temat zmian w strukturze mózgu u osób starszych wywołane treningami sugerują, że uczenie się wiąże się z przejściowym i wysoce selektywnym wzrostem szarej tkanki mózgowej u zdrowych młodych ochotników. Nie jest jasne, czy i w jakim stopniu starzejący się mózg wciąż może wykazywać taką strukturalną plastyczność. W oparciu o szereg badań, koncentrujących się na zdrowych seniorach zaobserwowano, że osoby starsze były w stanie nauczyć się żonglerki kaskadowej z trzema piłkami, ale z mniejszą biegłością w porównaniu z 20-letnią nastolatką. Podobnie jak w przypadku młodej grupy, (środkowa strefa kory wzrokowej) zaobserwowano zmiany w materii szarej w starszym mózgu związane z nabywaniem umiejętności. Ponadto starsi ochotnicy, którzy nauczyli się żonglować, wykazywali przemijające zwiększenie masy szarej znajdującej się w przednim płacie czołowym mózgu odpowiedzialnej za bardzo ważne funkcje w ludzkim organizmie. Buduje ona ośrodkowy układ nerwowy i to właśnie od niej wzięło się popularne sformułowanie „szare komórki”. Kora mózgu, na którą składa się istota szara, jest odpowiedzialna za pamięć, inteligencję, używanie języka, myślenie abstrakcyjne, czytanie, pisanie i wiele innych podobnych mechanizmów.
Dowodzić to może m.in. o spowalnianiu efektów starzenia i obumierania komórek mózgowych, dzięki systematycznym, prostym ćwiczeniom ruchowym wykorzystujących elementy żonglerki.  

Żonglerka funkcjonalna obejmuje szereg ćwiczeń prowadzonych m.in. w oparciu pedagogikę cyrku wykorzystującą różne narzędzia oraz rekwizyty cyrkowe tj. chusty, piłki, talerze, jak również tzw. metodę Craiga Quata, twórcę adaptacyjnego sprzętu do żonglerki, znanego w przemyśle żonglerskim i klinicznym jako uznanego teoretyka i światowego specjalisty cyrku społecznego.

Analizując efekty rozwojowe nauki żonglowania i koncentrując się w szczególności na adaptacyjnych metodach edukacyjnych w celu promowania i wspierania wpływu cyrku na rozwój Craig Quat stworzył i zaadaptował specjalistyczny sprzęt znany jako Quat Props, dzięki któremu żonglerka jest bardziej dostępna dla ludzi o różnych umiejętnościach, w każdym wieku i z różnych środowisk. Jego unikalny styl uczenia się przyczynia się do wielu postępów w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania, aby podnieść ogólną jakość nauki dla wszystkich, a przede wszystkim dla osób z pewnymi ograniczeniami ruchowymi oraz dysfunkcjami motorycznymi.